Horsey Beach
back to Mother Nature
Walhalla
neoklasicistička replika atenskog Partenona
Crosby Beach
plaža sa stotinu željeznih skulptura
cork_oak

Znate li da je pluto zapravo kora drveta? I to kora hrasta plutnjaka (latinskog naziva Quercus suber) kojega kao samonik...

Read More

Pluto i hrast plutnjak